OLC(T) 10

 • Analogový detektor s výstupem 4-20 mA bez displeje
 • Dostupný s katalytickými, elektrochemickými nebo polovodičovými snímači
 • Detekuje hořlavé, jedovaté a chladicí plyny (CO, NO, NO2, metan, propan, butan, vodík, LPG, zemní plyn a freony) - vyhovuje normě EN 14624 s ohledem na monitorování R134a
 • Ke komerčnímu využití (kotelny, nemocnice, garáže apod.)
 • Inteligentní výměnné senzorové jednotky
 • Schválení ATEX 3G pro používání v zóně 2 (kromě polovodičové verze)

 • PROSPEKT OLCT10_Explo_CZ
 • PROSPEKT OLCT10_Tox_CZ


 • Detektor hořlavých plynů
 • Detekuje CH4, propan, butan, metan, vodík, LPG a zemní plyn
 • Pro komerční aplikace (kotelny, akumulátorovny, garáže apod.)
 • Dva detektory typu OLC10 Twin lze upevnit na jeden kanál bez přídavné rozvodné skříně nebo přídavného vedení, a lze je používat k monitorování jednoho prostoru
 • Ve spojení s naším dvoukanálovým ovladačem MX 32 lze používat až 4 detektory OLC10 Twin
 • Schválení ATEX 3G pro používání v zóně 2

Copyright © První Detekčni | Vytvořeno v INVESTER MEDIA v roce 2023
Photo by Freepik