CTX 300

  • Analogový detektor s výstupem 4-20 mA a volitelným podsvíceným displejem
  • Výměnné a prekalibrované snímače
  • K dispozici s elektrochemickými, infračervenými nebo polovodičovými snímači
  • Detekce O2, CO2 a jedovatých a chladicích plynů
  • Více než 30 různých snímačů je k dispozici k detekci většiny jedovatých plynů, které se vyskytují v průmyslu
  • K dispozici v infračervené verzi k detekci CO2
  • Vyhovuje normě EN14624 s ohledem na monitorování R134a
  • Pro komerční nebo průmyslové aplikace v neklasifikovaných oblastech

  • Prospekt

Copyright © První Detekčni | Vytvořeno v INVESTER MEDIA v roce 2024
Photo by Freepik