OLCT 10N

  • Digitální detektor bez displeje
  • Dostupný s katalytickými nebo elektrochemickými snímači
  • Detekuje O2 a hořlavé a jedovaté plyny
  • K dispozici pro detekci O2, CO, H2S, NH3, NO, NO2, metanu, propanu, butanu a vodíku
  • Pro komerční a lehké průmyslové aplikace (laboratoře, vnitřní ochlazovny, nemocnice, kotelny, čističky odpadních vod apod.)
  • Schválení ATEX 3G pro používání v zóně 2
  • Lze používat pouze ve spojení s ovladačem MX43

Copyright © První Detekčni | Vytvořeno v INVESTER MEDIA v roce 2023
Photo by Freepik