BM 25

 • Až 6 rozsahů měření
 • Provoz v nulové zóně
 • Grafický displej
 • Infračervený port
 • Inteligentní výměnné senzorové jednotky
 • Vyvinut pro provoz v nepříznivých podmínkách


Technické údaje
Konfigurace: Jeden až čtyři senzory (explozimetrické, elektrochemické, polovodičové, infračervené (CO2) nebo katarometrické senzory)
Detekované plyny: Výbušné plyny, toxické plyny a kyslík
Měření: průběžné na všech senzorech v provozu
Senzor:
 • Inteligentní, vykalibrovaná vyměnitelná jednotka
 • Automatické rozpoznání přístrojem použitím EEPROM
 • Zobrazovací jednotka: Grafický LCD
 • Zpráva v nekódovaném režimu, s podsvícením
 • Osvětlení obrazovky: časovým spínačem
 • Přepínání explozimetrických pásem
 • Automatické, od pásma "% Plyn" do pásma "% Objem"
 • Porucha senzoru
 • Upozornění indikačním světlem
 • Zpráva v nekódovaném režimu
 • Odpovídající obrazovka "zmrzlá". Ostatní kanály v provozu
 • Nepřetržitý všeobecný zvukový a vizuální alarm

 • Porucha baterií
 • Zobrazení v nekódovaném režimu
 • Nepřetržitý všeobecný zvukový a vizuální alarm
 • Provozní kontrola
 • Automatická kalibrace na žádost (volitelné)
 • Samokontrola při studeném startu
 • Zvukový a vizuální signál každé 2 minuty (továrna)
 • Zobrazení měřených hodnot v nekódovaném režžimu
Alarmy Explosimetrický: 2 upravitelné okamžité prahové hodnoty v pásmu 0-60 % DMV Měřící kyslík: dvě upravitelné okamžité prahové hodnoty přes celé měřící pásmo senzoru (překysličení a podkysličení) Měřící toxické plyny (senzorem) dvě upravitelné okamžité prahové hodnoty přes celé měřící pásmo: jedna TWA prahová hodnota jedna STEL prahová hodnota
Poplachové alarmy Obecný zvukový a vizuální alarm (zobrazovací jednotka, indikační světlo) Zobrazení v nekódovaném režimu chyby či alarmu pro dotyčný kanál Vstupy/Výstupy Dva binární vstupy určené k dálkovému potvrzení a transfertu alarmu Dva binární výstupy (přenosové typy) určené k poruchovému alarmu a plynovému alarmu a transfertu RS232 infračervené propojení Na počítač, software údržby a kontroly, databáze EXCEL
Doplňkové softwarové balíčky Software údržby COM 2100
Napájení NiMH nabíjecí bateriová sada
Délka nepřetržžitého provozu DMV/CO2/TOX1/TOX2 75 Hodin DMV/TOX1/TOX2/TOX3 100 Hodin TOX1/TOX2/TOX3 170 Hodin
Doba nabíjení: 4 hodiny 30 min
Těsnění: IP66
Váha: 6,8 kg
Označení CE: Označení v souladu se směrnicí 89/336/CEE Elektromagnetická kompatibilita: v souladu se standardem EN 50270. Výbušné atmosféry ATEX 94/9/CE: Označení v souladu se směrnicí ATEX 94/9/CE Výbušné Atmosféry: Na BM25: OLDHAM Arras CE xxxx BM25 II 1G II 2G I M1 I M2 EEx ia IIC T4 EEx ia I EEx ia d IIC T4 EEx ia d I INERIS 03ATEX0216

Copyright © První Detekčni | Vytvořeno v INVESTER MEDIA v roce 2023
Photo by Freepik